x
x

RATOWNIK DROGOWY

Unikalny ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest szkolenie kierowców oraz osób związanych z motoryzacją i transportem w zakresie ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy medycznej.

vulcan

Od 2010 roku przeszkoliliśmy już ponad 6000 osób w zakresie ratownictwa drogowego.
Rocznie na polskich drogach przybywa kolejnych 2000 Ratowników Drogowych.

Zostając Ratownikiem Drogowym wstępujesz w szeregi specjalistów kompleksowo przygotowanych do prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych. Ratownicy Drogowi w znacznie wyższym stopniu, niż zwykli użytkownicy dróg potrafią udzielać zarówno pierwszej pomocy medycznej, jak i organizować akcję ratowniczą, zarządzać jej przebiegiem do czasu przybycia fachowej pomocy, a także współpracować ze służbami profesjonalnymi.

Kurs Ratownik Drogowy z założenia nie skupia się wyłącznie na aspektach medycznych, lecz głównie na kwestiach związanych z prowadzeniem akcji ratunkowej, umiejętnościach współpracy ze służbami profesjonalnymi oraz znajomością przepisów prawa.


SZKOLENIE RATOWNIK DROGOWY

Zdobywając tytuł Ratownika Drogowego, zyskujesz wyjątkowe umiejętności, które przydadzą się podczas wypadku zarówno poszkodowanym, jak i Tobie. Umiejętności te zwiększą skuteczność udzielanej przez Ciebie pomocy medycznej, a także pomogą Ci uniknąć konfliktu z prawem i odpowiedzialności karnej lub cywilnej, np. podczas ratowania dziecka pozostawionego w samochodzie przed supermarketem.

U nas dowiesz się też czy możesz kierować ruchem, używać niebieskich "kogutów", "lizaka" do zatrzymywania pojazdów lub innego wyposażenia profesjonalnych służb ratowniczych. Nauczymy Cię też pewnych w pełni legalnych metod, ułatwiających prowadzenie akcji ratowniczej, o których nie mówi się podczas zwykłych kursów pierwszej pomocy.

Szczegółowe programy poszczególnych szkoleń dostępne są w zakładce terminy szkoleń.

1 h

BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA WYPADKU

przepisy prawne - zabezpieczanie miejsca wypadku, unikanie zagrożeń - sprzęt zwiększający bezpieczeństwo ratownika, poszkodowanego i świadków zdarzenia - techniczne aspekty wypadków drogowych, specyfika instalacji elektrycznych i hybrydowych - dostawanie się do wnętrza pojazdu - postępowanie podczas pożaru samochodu - ewakuacja poszkodowanych z auta w tym dziecka w foteliku

2,5 h

BLS - PODSTAWY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

skuteczne wzywanie służb ratowniczych - określanie lokalizacji (GPS, smartfony, CB radio) - wywiad ratowniczy, ocena stanu i funkcji życiowych poszkodowanego - poszkodowany nieprzytomny - udrażnianie dróg oddechowych, układanie w pozycji bezpiecznej - resuscytacja krążeniowo-oddechowa monitorowana jakościowo (elektroniczna rejestracja parametrów) - defibrylacja przy użyciu AED

2 h

URAZY W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

skaleczenia, rany i krwotoki, oparzenia - złamania, zwichnięcia i skręcenia, amputacja - urazy powstałe w wyniku działania dużych sił i przeciążeń - rany klatki piersiowej i urazy kręgosłupa - szybka ocena urazowa, wywiad ratowniczy - udzielanie pomocy motocyklistom

2,5 h

ZARZĄDZANIE AKCJĄ RATUNKOWĄ

współpraca ze służbami ratowniczymi - postępowanie z osobami o utrudnionym kontakcie (komunikacja kryzysowa) - zarządzanie akcją ratowniczą - sprzęt ratowniczy: apteczki, zestawy ratunkowe, sprzęt specjalistyczny - elementy segregacji medycznej TRIAGE w zdarzeniach masowych
Szkolenie rozpoczyna się od gruntownego przygotowania, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki, obejmującego podstawy udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych.

Kurs obejmuje swoim zakresem zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podstawy udzielania pierwszej pomocy, urazy typowe dla wypadków komunikacyjnych, zarządzanie akcją ratunkową. Poza wiedzą stricte z zakresu pierwszej pomocy, w ramach kursu realizowanych jest wiele tematów związanych z bezpieczeństwem i działaniami podczas wypadków komunikacyjnych, takich jak: pożary pojazdów, specyfika samochodów hybrydowych, udzielanie pomocy motocyklistom, pozycja za kierownicą minimalizująca obrażenia. Kurs obejmuje również podstawy zarządzania akcją ratowniczą,
a także podstawy segregacji medycznej.

Pozoracje odbywają się w formule case study (studium przypadku). Ratownicy uczestniczą w różnego rodzaju scenariuszach szkoleniowych z zakresu wypadków komunikacyjnych, bazując na zdobytej w trakcie zajęć wiedzy, muszą podjąć prawidłowe działania ratownicze, które są oceniane
i omawiane przez trenera.

UPRAWNIENIA RATOWNIKA DROGOWEGO

Ratownik Drogowy:
  • może zarządzać działaniami ratowniczymi do czasu przybycia profesjonalnych służb, a następnie współpracować z nimi do czasu zakończenia akcji
  • może wydawać wiążące polecenia świadkom wypadku oraz osobom postronnym, a także żądać od osób fizycznych, instytucji i innych podmiotów, okazania niezbędnej pomocy w prowadzonych działaniach ratowniczych
  • może prowadzić wstępną segregację medyczną w zakresie pierwszej pomocy podczas wypadków z dużą ilością poszkodowanych
  • w stanie wyższej konieczności może poświęcić dobra osobiste inne niż życie lub zdrowie w zakresie niezbędnym dla ratowania życia lub zdrowia
  • może stosować pomarańczowe światła błyskowe na własnym pojeździe dla oznaczenia miejsca zdarzenia
  • może dawać znaki i sygnały innym uczestnikom ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
  • podczas udzielania pierwszej pomocy korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych

' Naucz się profesjonalnie udzielać pomocy medycznej, zarządzać akcją oraz współpracować z ratownikami. Zdobądź bezcenne i wyjątkowe umiejętności. Wyróżnij się! '

FORMUŁA PROWADZENIA ZAJĘĆ

DYNAMICZNE WYKŁADY Z ZASTOSOWANIEM STUDIUM PRZYPADKU

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy to nie tylko ćwiczenia, ale również garść niezbędnej wiedzy. Aby część teoretyczna była interesująca i łatwa do przyswojenia, przygotowaliśmy nowoczesne prezentacje, spójne z materiałami szkoleniowymi i programem. Są atrakcyjne wizualnie, wzbogacone o materiały filmowe i głosowe, a także zdjęcia i grafiki.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU

Pracujemy na sprzęcie szkoleniowym najwyższej jakości. Wykorzystujemy najnowocześniejsze fantomy do resuscytacji, w tym fantom Brayden - pierwszy na świecie manekin pokazujący światłem przepływ krwi podczas resuscytacji. Podczas kursu wykorzystujemy fantomy do ewakuacji o wadze dorosłego człowieka, a także zestawy do pozoracji ran i obrażeń.

SCENARIUSZE SZKOLENIOWE

Aby przećwiczyć zdobyte podczas kursu umiejętności, uczestnicy ćwiczą działania w różnego rodzaju scenkach i pozoracjach. W trakcie kursu realizowane są ćwiczenia przy samochodzie oraz z wykorzystaniem zestawów do pozoracji ran i obrażeń.

x x x x

PRODUKTY DLA RATOWNIKÓW DROGOWYCH

Nasz Sklep Ratowniczy przygotował specjalnie dla Ratowników Drogowych oraz kierowców, specjalną ofertę sprzętu ratowniczego, dedykowanego do działań w wypadkach komunikacyjnych.

Ratownicy Drogowi, którzy zdobyli ten tytuł na naszych kursach, uprawnieni są do 5 % zniżki na produkty z tej kategorii.

W OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ PRODUKTY DOSTĘPNE TYLKO DLA RATOWNIKÓW DROGOWYCH:

x

Kamizelka Odblaskowa Ratownika Drogowego

Niezbędna podczas akcji ratunkowej. Pozwoli zadbać o widoczność i bezpieczeństwo, a także wyróżnić się spośród innych świadków zdarzenia.

x

Naklejka RATOWNIK DROGOWY

Klej umieszczony od spodu. Zabezpieczona lakierem przeciw promieniowaniu UV.

x

Naklejka RATOWNIK DROGOWY

Klej umieszczony na wierzchu, do naklejania na szybę od wewnątrz pojazdu. Zabezpieczona lakierem przeciw promieniowaniu UV.

x

Apteczka Samochodowa Ratownika Drogowego

Ta bardzo funkcjonalna apteczka przygotowana została specjalnie z myślą o udzielaniu pomocy podczas wypadków komunikacyjnych.

TERMINY

Sprawdź terminy
goraprzewiń do góry